תודה על שליחת הפרוגרמה

תשובותיך לשאלון הפרוגרמה נשלחו אלינו.

 

אם לא שלחת קובץ מדידה או תכנית פיתוח

נודה אם תשלחו אותן אלינו ​עד לפני מועד הפגישה איתנו

לכתובת: baitv10@gmail.com

לשירותך תמיד,

שי צ'מקה - קשרי לקוחות