top of page


שאלון למשפצים

ברוכים הבאים למשפחת הבית הטבעי.
להלן שאלון להבנת הציפיות שלכם מהבית שאתם רוצים לבנות.
במידה ויש, אנא צרפו קובץ מדידה \ קובץ תכנית פיתוח ומספר מגרש.

שאלון לפני שיפוץ

bottom of page