top of page


שאלון פרוגרמה

ברוכים הבאים למשפחת הבית הטבעי.
להלן שאלון להבנת הציפיות שלכם מהבית שאתם רוצים לבנות.
במידה ויש, אנא צרפו קובץ מדידה \ קובץ תכנית פיתוח ומספר מגרש.

שאלון פרוגרמה

bottom of page