top of page

 מידע לגבי נגישות האתר

לאחר שערכתי בדיקה, אנו מאמינים שאנו פטורים מהנגשת האתר, כי אנו לא מספקים שירות ציבורי ולכן איננו חייבים בביצוע נגישות כלשהיא. ככל שאת/ה חולק על הפרשנות שלי, אנא פנה/י אליי בכתובת הדואר האלקטרוני baitv10@gmail.com עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא מחדש. בכבוד רב, צוות הבית הטבעי

bottom of page