אנו מודים לך על שיתוף הפעולה

בשם צוות ההיגוי של השכונה החדשה והבית הטבעי

תשובותיך נשלחו ויעשה בהם שימוש פנימי בלבד