-RockArcs.jpg

כמה מעלות למקום?

חוקי אצבע לבנייה ירוקה / משתלבת

 • "אי אפשר לפתור בעיות באותם הכלים והשיטות שיצרו אותם." 
  - פרופ' אלברט איינשטיין

 • "הליכה באותה הדרך מקלקלת אותה"
  - פתגם אפריקאי
   

 • איננו רגישים מספיק להשפעתם של מעלות בודדות, בנראות ובהשלכהתם עלינו. וזו כנראה בהסיבה לחוסר העירנות שלנו להשלכות של מעשינו. הנה שתי עובדות מדהימות: 
  - הידיעה שהטיית בניין במספר מעלות יכולה לשנות את ההתנהגות שלו (לטובה או לרעה) איננה נטמעת בשל חוסר היכולת שלנו לראות הבדל זה בעיניים (למשל כשמסתכלים על שני המצבים בתוכניות) - ועל פניו נראה שזוהי הסיבה למה חוד החנית של הבנייה הירוקה לא מיושם כמעט בכלל.
  - ההבנה ששינוי בטמפרטורת כדור הארץ של מעלות בודדות (למשל של 2 צ'לזיוס) עשויות להשמיד את תנאי המחיה שלנו (יחד עם עוד יצורים רבים - חלקם אינם איתנו עוד) איננה מעוררת התייחסות ראויה, כנראה בשל הערך הזניח לכאורה של עליה של 0.17 מעלות בעשור - שזה בעצם  "רק" 1.7 מעלות במאה שנים הקרובות (בהנחה שהתהליך לא יאיץ - והוא מאיץ לפי כל הדיווחים האחרונים), כלומר - העולם שבו נכדי וניני ירצו לגדל בו ילדים - בעוד אנו חווים את זה קורה כבר היום/הרבה זמן (-מדהים!)
   

 • מבנה/בניין הינו מערכת של כוחות סטטיים/ללא-תנועה שעובד מעצם נוכחותו / באופן פאסיבי. 
  במילים אחרות: מהות הבניין היא ייצוב, מיתון, השתלבות ויצירת שינוי ללא תנועה - וכל שאר חלקי הבניין הם תוספים מכאניים / מזהמים - ולכן עדיף לפתור את הבעיה קודם כל במבנה עצמו.
   

 • "אין מחסור - יש בזבוז" 
  - אדר' דר' נעם אוסטרליץ
   

 • "פתרונות מבוזרים יעילים (ומזהמים פחות) מטיפול מרוכז."
  - אדר' רפי ריש
   

 • לכל תהליך ייצור יש חומרי גלם מהם יוצא המוצר ותוצרי לוואי. ההתייחסות לתוצרי הלוואי של התהליך כאל פסולת ולא כאל מוצר גלם של מוצר אחר - מזהמת.
   

 • "Less is More"

 • "זה לא פשוט להיות פשוט ועוד יותר מורכב לעשות משהו ממש פשוט".

 • "דבר מושלם, לא כשאפשר להוסיף עליו עוד משהו, אלא כשאי אפשר להוציא ממנו דבר"
  - ביטויים שונים לתפיסת עולם של עיצוב ומעצבים

   

 • הצורך שלנו לייצר אוירה חברותית חיובית לא מאפשר לנו כבני אדם לדון/לטפל במחלה הכרונית שאנו מגדלים בבית, או במילים אחרות, צרכים פסיכולוגיים/חברתיים לא נותנים למציאות הפיזית (על אף בהירותה) לבלבל אותנו ולראות אותה כהוויתה.
   

 • כנראה שכל אדם צריך אל ולא מעט חרדים לעליונות אלם - ועל כך לא אחת נלחמים בני האדם. בנסיבות אלו, כנראה שכולנו יכולים לחלוק אל משותף...
  - אל עולם טוב יותר - או לפחות אל עולם שיאפשר לילדינו פשוט לחיות בו.
   

 • כשהולכים לבד -  מגיעים מהר. כשהולכים יחד - מגיעים רחוק.
  - משפט אפריקאי

   

ליקוט: אלון לוטן

מוסמך מכון התקנים למלווה בנייה ירוקה (ת.י. 5281) ואדריכל הבית הטבעי