העמדה עש"ר (על שושנת הרוחות) והעמדה מוטה

eliyahu-2.jpg

תכנון מבנה המאפשר אוורור, חימום ותאורה פאסיביים, המותאם לאורח-חיים המשתלב בסביבה וחסכוני בטווח הארוך (להלן: "בנייה ירוקה" או "בנייה משתלבת"), מוסיף עוד דרישות ותנאים - על מערכת הדרישות המורכבת גם כך - בתכנון של מבנה.
 

את רוב הדרישות קשה ליישם מהסיבה הרגילה של תוספת עלות בהשקעה, מלבד (ובאופן יוצא דופן) הדרישה הבסיסית והראשונה מכל מבנה מקיים: הושבת המבנה על שושנת הרוחות (להלן: העמדה עש"ר ) כלומר : יצירת מבנה אשר חזיתותיו פונות אל רוחות השמיים בצורה נכונה וניצול ההפניה לטובת איקלום, מיזוג, הארה ואוורור טבעיים/פאסיביים.


ייחודיות הדרישה לבנייה על שושנת הרוחות בהשוואה לדרישות אחרות:

  • דרישה זו היא תנאי ראשון להקמת בניין עם דרישות אנרגטיות מופחתות ואף מופיעה ראשונה בכל תקן ואוגדן לבנייה ירוקה​

  • היא נוגעת בפעולה הכי פחות הפיכה בבנייה

  • תוספת העלות של בנייה עם כיווני השמיים לעומת מבנה אשר אינו עומד על שושנת הרוחות* עומדת: על סה"כ 00.0 (אפס) ₪

  • ניסיוננו מראה שיתרונות נוספים מתגלים* בעיקר במקרים בהם קווי הבניין לא עש"ר והמבנה ממוקם בהעמדה מוטה ביחס לגבולות המגרש

ובמילים אחרות: לאותו המבנה יהיו ביצועים פאסיביים שונים מאוד -
אם הוא עומד יחד עם, או עומד "עקום" ביחס ל-שושנת הרוחות  

 

לפיכך יישום עקרון זה אמור להיות בחינם ואם לא כך הדבר, עלינו לתקן זאת.

* לקריאה נוספת ופרטים נוספים:
          תכנון מבנים על שושנת הרוחות ומוטים על המגרש  (בקובץ PDF)
 

          חשיבות ההעמדה המוטה - דף עמדה של המועצה לבנייה ירוקה

 

הכותב: אלון לוטן

מוסמך מכון התקנים למלווה בנייה ירוקה (ת.י. 5281) ואדריכל הבית הטבעי

CompasDirections.JPG